Cảm biến quang dòng BR

Cảm biến quang dòng BR

Cảm biến quang dòng BR

Cảm biến quang dòng BR

Các cảm biến quang điện hình trụ Ø18mm BR Series có tính năng dò tìm khoảng cách dài đến 20m và thời gian phản hồi tốc độ cao dưới 1ms. Series cũng có tính năng cải thiện tiếng ồn với xử lý tín hiệu số. Dòng BR có sẵn trong 4 chế độ cảm biến khác nhau làm cho nó thực tế cho nhiều ứng dụng. Ngoài ra, dòng BR có sẵn trong các loại đầu nối, cung cấp dịch vụ bảo trì và dây điện dễ dàng hơn.

Các tính năng
* Nhận ra khoảng cách cảm nhận lâu dài (20m) (kiểu chùm thông qua)
* Chống tiếng ồn vượt trội với xử lý tín hiệu số
* Thời gian đáp ứng tốc độ cao dưới 1ms
* Mạch bảo vệ quá dòng ngược và quá tải
* cảm nhận trong không gian hẹp (hẹp loại chùm)
* điều chỉnh độ nhạy bên ngoài (ngoại trừ qua chùm loại)
* Light ON, Dark ON thể chuyển đổi bởi dây điều khiển (trừ qua chùm loại)
* Tuyệt vời hiệu suất môi trường kháng với ống kính thủy tinh (BR4M)
* Cấu trúc bảo vệ IP66 (tiêu chuẩn IEC)

BR100-DDT12-24VDC
BR100-DDT-C12-24VDC
BR100-DDT-C-P12-24VDC
BR100-DDT-P12-24VDC
BR200-DDTN12-24VDC
BR200-DDTN-C12-24VDC
BR200-DDTN-C-P12-24VDC
BR200-DDTN-P12-24VDC
BR20M-TDTD12-24VDC
BR20M-TDTD-C12-24VDC
BR20M-TDTD-C-P12-24VDC
BR20M-TDTD-P12-24VDC
BR20M-TDTD-P12-24VDC(5M)
BR20M-TDTL12-24VDC
BR20M-TDTL-C12-24VDC
BR20M-TDTL-C-P12-24VDC
BR20M-TDTL-P12-24VDC
BR3M-MDT12-24VDC
BR3M-MDT-C12-24VDC
BR3M-MDT-C-P12-24VDC
BR3M-MDT-P12-24VDC
BR400-DDT12-24VDC
BR400-DDT12-24VDC(5M)
BR400-DDT-C12-24VDC
BR400-DDT-C-P12-24VDC
BR400-DDT-P12-24VDC
BR4M-TDTD12-24VDC
BR4M-TDTD-C12-24VDC
BR4M-TDTD-C-P12-24VDC
BR4M-TDTD-P12-24VDC
BR4M-TDTL12-24VDC
BR4M-TDTL-C12-24VDC
BR4M-TDTL-C-P12-24VDC
BR4M-TDTL-P12-24VDC
BRP100-DDT12-24VDC
BRP100-DDT-C12-24VDC
BRP100-DDT-C-P12-24VDC
BRP100-DDT-P12-24VDC
BRP200-DDTN12-24VDC
BRP200-DDTN-C12-24VDC
BRP200-DDTN-C-P12-24VDC
BRP200-DDTN-P12-24VDC
BRP3M-MDT12-24VDC
BRP3M-MDT-C12-24VDC
BRP3M-MDT-C-P12-24VDC
BRP3M-MDT-P12-24VDC
BRP400-DDT12-24VDC
BRP400-DDT-C12-24VDC
BRP400-DDT-C-P12-24VDC
BRP400-DDT-P12-24VDC
BRE10M-TDTD12-24VDC(5/5M)
BRE10M-TDTD12-24VDC(10/5M)
BRE10M-TDTL12-24VDC(5/5M)
BRE10M-TDTL12-24VDC(10/5M)

Sản Phẩm Liên Quan