QUY ĐỊNH & HÌNH THỨC THANH TOÁN

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Việt Hưng  thông báo về quy định và hình thức thanh toán. Quý khách có thể thanh toán theo các hình thức sau đây:

* Tiền mặt :

* Chuyển Khoản:

– Thanh toán 100% trước khi giao hàng

– Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bảo lãnh ngân hàng) theo yêu cầu của Quý Khách.

– Các thông tin khác vui lòng gọi điện trực tiếp để nhận thêm tư vấn.

Tin Liên Quan