Đồng Hồ Nhiệt – Model AI808 YUDIAN

Đồng Hồ Nhiệt – Mo

Đồng Hồ Nhiệt: YUDIAN AI808

– Kích thước: 48W*96H

– Ngõ ra:SSR; RELAY

– Chế độ cài đặt:2 output,2 alarm

– Có RS 485

Đồng Hồ Nhiệt – Model AI808 YUDIAN

del AI808 YUDIAN

 

Sản Phẩm Liên Quan