Đồng hồ điều khiển nhiệt MF-48C

Đồng hồ điều khiển nhiệt MF-48C
48c MF48c MF-48C
Model: MF-48C
Sensor: K (CA)
Dải nhiệt độ : 0-3990C
Output : Relay
Điện Áp : 220VAC
Sử Dụng Đế 8 chân tròn

Sản Phẩm Liên Quan