Cảm biến tiệm cận PRA series

Cảm biến tiệm cận PRA series

Cảm biến tiệm cận PRA series

Cảm biến tiệm cận PRA series

Bộ cảm biến Khoảng cách Tản nhiệt

PRA series bao gồm các loại cảm biến khoảng cách chống tia lửa. Có phủ vật liệu chịu được cao, loại này có thể ngăn ngừa sự cố do sự phun trào gây ra. IC được thiết kế độc quyền làm cho loại máy này có đẳng cấp tốt nhất trên thế giới với đặc tính kháng tiếng ồn cao. Ngoài ra, loại này có thể được sử dụng trong các ứng dụng đa dạng với khả năng để thay thế các thiết bị chuyển mạch giới hạn chống tia lửa.

Các tính năng
* Bao bọc bằng teflon chống lại nhiệt độ (ngăn ngừa sự cố do spatter)
* Cải thiện chống nhiễu với IC chuyên dụng
* Tích hợp mạch bảo vệ phân cực đảo ngược (DC 3 dây loại)
* Tích hợp mạch bảo vệ tăng đột biến
* Tích hợp mạch bảo vệ quá dòng (loại DC)
* Cấu trúc bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)
* Thay thế cho các thiết bị chuyển mạch giới hạn dòng điện
PRA12-2ACACL2
PRA12-2AOAOL2
PRA12-2DNDNL3(AT201)
PRA12-2DN2DNL3(AT201)
PRA12-2DPDPL3(AT201)
PRA12-2DP2DPL3(AT201)
PRA18-5ACACL2
PRA18-5AOAOL2
PRA18-5DNDNL3(AT201)
PRA18-5DN2DNL3(AT201)
PRA18-5DPDPL3(AT201)
PRA18-5DP2DPL3(AT201)
PRA30-10ACACL2
PRA30-10AOAOL2
PRA30-10DNDNL3(AT201)
PRA30-10DN2DNL3(AT201)
PRA30-10DPDPL3(AT201)
PRA30-10DP2DPL3(AT201)

Sản Phẩm Liên Quan